Pravila nagradnih iger

Pravila nagradne igre: Skriti muzikant

TRAJANJE IGRE Igra traja od srede, 20. 1. 2021 do vključno 28. 4. 2021 oziroma do porabe nagradnega sklada. KAKŠNE so nagrade? Nagradni sklad obsega 30 posamičnih nagrad. Posamična nagrada je zaboj najkakovostnejših drv za kamin. Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo, vrednost posamične nagrade je 17 evrov. KAKO SODELOVATI ? Poslušalci se nominirajo na […]

Pravila objave malih oglasov

  1. Naročnik oglasa se zavezuje, da bo pri oddaji malega oglasa spoštoval naslednja navodila: mali oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku, vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna, vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, nedostojna, moralno neprimerna ali žaljiva, ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine, vsebina oglasa se mora nanašati […]