CELJE V urgentnem centru rumeni alarm

Aktualno  Celjsko

V Urgentnem centru Celje so danes razglasili rumeni alarm, kar pomeni, da so presežene bolnišnične zmogljivosti.

V zadnjih treh tednih je število obravnav na enoti za hitre posege preseglo 130, v enoti za bolezni pa 50 na dan, k čemur prištevajo še več kot 30 infektoloških bolnikov.

Po napovedih epidemiologov naj bi vrh epidemije dosegli v naslednjih desetih dneh. Na infekcijskem oddelku zasedenost postelj dnevno preseže sto odstotkov, zato bolniki ležijo na zasilnih ležiščih, enako je z zasilnimi ležišči na internističnih oddelkih.

Strokovni direktor SBC dr. Radko Komadina (na sliki) ob tem naproša, naj v urgentni center prihajajo le bolniki z nujnimi stanji, ostali pa naj najprej obiščejo regijske zdravstvene domove. Le tako naj bi zmanjšali pritisk na urgenco.

SBC ima trenutno 60 od skupno 622 postelj zasedenih s starejšimi bolnicami in bolniki, ki so hospitalno zdravljenje že zaključili, a jih v DSO, druge negovalne inštitucije ali na njihov dom ne sprejmejo. Zato so jih prisiljeni začasno nameščati na druge bolnišnične oddelke in s tem zmanjševati kapacitete za zdravljenje akutnih bolnikov.

Komadina dodaja, da je delo v Urgentnem centru postalo za zdravnike in medicinske sestre preveč stresno. Bolnikov je namreč preveč glede na kadrovske kapacitete, povprečno so vse bolj stari, polimorbidni, mnogo od njih jih potrebuje paliativno oskrbo ali pa jih svojci kljub temu pripeljejo v urgentni center, ker sami več ne zmorejo. Zaradi prezasedenosti kapacitet je izjemno težko zagotoviti strokovno varno obravnavo.