Petek, 14. maj

Na območju Vešenika v Slovenskih Konjicah je poslušalec v četrtek izgubil škatlo z orodjem za cepljenje sadnega drevja in trsov.
Če jo kdo najde, prosi, da ga pokličete po telefonu 041 625 807.

Četrtek, 13. maj

Pri Mercator-centru v Slovenskih Konjicah je poslušalec, v četrtek izgubil denarnico z vsemi dokumenti in gotovino.
Če jo kdo najde, prosi, da pokličete po telefonu 070 690 196.

Na relaciji Lačna gora-Cezlak ob cestišču se že dva dni zadržuje kuža, rjave barve, srednje rasti z srednje dolgo dlako.
Kdor ga pogreša, lahko pokliče po telefonu 02 845 01 56.