Občina Celje podpisala zeleno zavezo slovenskega turizma

Aktualno  Celjan  Celjsko

Zavod Celeia Celje je v sodelovanju s celjsko občino pripravil srečanje Na poti trajnosti, na katerem so predstavili korake, ki jih bodo na področju trajnostnega razvoja naredili letos. Ob tej priložnosti je celjski župan Matija Kovač podpisal zeleno zavezo slovenskega turizma, hotel Evropa Celje pa je prejel okoljski znak zeleni ključ.

Mestna občina Celje se je v Zeleno shemo slovenskega turizma vključila leta 2015 s podpisom Zelene politike slovenskega turizma, obenem se je včlanila v Zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema s krovno znamko Slovenia Green. »Shema vsebuje 84 ukrepov oziroma standardov, ki jih je treba uresničevati na šestih področjih: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih ponudnikov. Našteti standardi se uporabljajo za analizo stanja trajnostnega poslovanja v destinaciji ter za pripravo načrta izboljšav,« je pojasnila Alja Založnik, predsednica zelene ekipe Mestne občine Celje, ter dodala, da je glede na dosežene standarde Celje na 27. mestu med 61. destinacijami in od leta 2022 nosilec srebrnega znaka Slovenia Green.

Vodilni standard odličnosti

Celje je sicer najslabšo oceno doseglo na področju okolja in podnebja, predvsem na račun umanjkanja izmer in izravnav emisij ogljikovega dioksida iz turizma ter analiz in ukrepov na področju podnebnih sprememb.

Omenjeni okoljski znak hotelu Evropa je podelila Milena Lukić iz Društva za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji. Kot je povedala, gre za vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

Znak se podeljuje za šest različnih kategorij in je zagotovilo gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja.