Plaketa ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

Časopisi  Celjan  Celjsko  Družabno

Ravnateljica Osnovne šole Lava mag. Marijana Kolenko je prejela plaketo državnega sveta ob mednarodnem dnevu prostovoljstva. Plaketo je prejela za prostovoljstvo na področju bogate kulturne ustvarjalnosti, za prizadevanje za ohranjanje ljubiteljske kulture in za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti pri mladih. Foto: Zveza kulturnih društev Slovenije.