ŠENTJUR Občina se je dodatno zadolžila

Šentjursko

Šentjurska občina se je po predhodnem soglasju finančnega finistrstva dodatno zadolžila za 2,5 milijonov evrov.

Na podlagi lanskega razpisa je pogodbo sklenila s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom in banko Unicredit, ki sta ponudila najnižji elektivni obrestni meri z enoletnim moratorijem na odplačevanje. Kolikšni sta obrestni meri, ne razkrivajo.

Dolgoročni posojili bodo Šentjurčani v prvi vrsti porabili za financiranje dograditve in preureditve vrtca na Planini (1,35 milijonov evrov, na sliki) ter financiranje nekaterih manjših naložb (1,15 milijonov evrov). Odplačali ju bodo v desetih oziroma dvajsetih letih.

Trenutni dolg na prebivalca v Šentjurju znaša 354 evrov.