ŠENTJUR Prevorska cesta do konca avgusta

Šentjursko

Do konca avgusta bodo v Šentjurju izvedli prvo fazo rekonstrukcije lokalne ceste med Lopaco in Straško goro.

Za ureditev 150 metrov dolgega odseka na območju Prevorja so z javnim razpisom izbrali samostojnega podjetnika Blaža Švelca iz Zidanega mosta (na sliki ob županu Marku Diaciju), s katerim so opoldne podpisali pogodbo za izvedbo.

Neto naložba bo veljala nekaj nad 145.500 evrov. Trasa se bo glede na obstoječo povezavo pomaknila proti vzhodu, kar bodo morali porušiti dva objekta in prestaviti kapelico.