Tri odpadna vozila odstranjena izpred zreškega Spara, dve še na parkirišču

Aktualno  Konjiško


Na parkirišču pred Sparom v Zrečah, ki je v odpiralnem času v javni uporabi, so se pred zdaj že več meseci pojavila odpadna vozila. Inšpekcijski postopek teče že kar nekaj časa.
Z Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo so nam sporočili, da je njihova inšpektorica sredi novembra fizični osebi iz Celja, z odločbo prepovedala nadaljnje odlaganje in zbiranje odpadkov na parkirišču pred trgovskim objektom Spar Zreče ter odredila odstranitev vseh odpadkov s te lokacije. Sredi decembra je nato lastnik parkirišč pred Sparom, na katerih so stala izrabljena motorna vozila, inšpektorico obvestil, da je odločbo izpolnil. Na kontrolnem inšpekcijskem pregledu pa se je pokazalo, da je zavezanec odločbo le deloma izpolnil. Odstranil je tri vozila, dve pa sta še vedno odloženi na parkirišču, zato se bo postopek nadaljeval z uvedbo upravne izvršbe. (Jure Mernik)