Vodovod Gračič – Bezina: korak bliže k rešitvi težav z vodo

Aktualno  Časopisi  Konjiško  Novice  Radio Rogla

Na decembrskem zboru uporabnikov zasebnega vodovodnega sistema Gračič – Bezina so napovedali prve rešitve težav s kakovostjo pitne vode na tem območju.

Konjiški župan Darko Ratajc je tedaj napovedal, da bodo v najkrajšem možnem času začeli z izgranjo povezovalnega vodovoda, s katerim bodo konjiški javni vodovod povezovali z vodovodnim sistemom Gračič – Bezina. Prve januarske dni so tako na terenu že zabrneli delovni stroji, so sporočili s konjiške Občine.

Možnost javne vode za 207 odjemalcev

Prva začasna rešitev dolgoletnih težav s kakovostjo pitne vode iz zasebnega vodovoda bo torej izgradnja povezovalnega vodovoda od vodohrana Škalce 2 do vodohrana Obrul.
Direktor Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice (JKP) Aleš Brglez je za NOVICE natančneje pojasnil, da bodo povezali dve najbližji točki vodovodov Slovenske Konjice in Gračič – Bezina na področju Vešenik – Gabrovnik preko vodomernega jaška.
»To nam bo v prvi fazi omogočilo zagotoviti vodo v primerih kontaminacije obstoječega vira v področju, ki pokriva dobrih 200 priključkov. S to povezavo bi bilo treba preostalih 124 priključkov, ki se oskrbujejo iz prvega vodohrana na Gračiču, še vedno oskrbovati z dovažanjem vode s cisternami v primeru večje kontaminacije, kjer običajno prekuhavanje ne bi zadostovalo,« je pojasnil Brglez.
Podrobneje o tem pišemo v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšla danes. Preverili smo, kdaj bo prišlo do prenosa lastništva vodovoda in ali bodo položnice uporabnikov zdaj višje. (N. K., Foto: Občina Slovenske Konjice)