CELJE Oblikovali skupno stališče predsednikov višjih sodišč

Aktualno  Celjsko  Kronika

Predsedniki višjih sodišč v Celju (Branko Aubreht, na sliki), Ljubljani (Anton Panjan), Mariboru (Branko Reisman) in Kopru (Aleš Arh) so na delovnem sestanku v Celju oblikovali skupna stališča glede trenutnega sodniškega protesta, ki naj bi trajal do 24. januarja.

Izpostavili so gmotni vidik sodniške neodvisnosti, ki med drugim predpostavlja, da morajo biti dohodki sodnika takšni, da ga varujejo pred pritiski, ki bi lahko vplivali na njegovo odločanje, in da predstavljajo ustrezno nadomestilo za stroge omejitve v zvezi z možnostjo iskanja dodatnega zaslužka.

Izrazili so skupni protest in kot popolnoma nesprejemljivo opredelili zavestno odločitev vlade, da odločbe ustavnega sodišča, ki se nanaša na sodniške plače, ne bo izvršila v predvidenih okvirjih.