CELJE Potek opozorilne stavke v SBC in ZDC

Aktualno  Celjsko

Danes opozorilno stavko izvajajo slovenski zdravniki in zobozdravniki.

V Splošni bolnišnici Celje bodo do 21. ure zagotavljali zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, poškodb in zastrupitev, nevarnejših kroničnih bolezni, nekaterih storitev nujne zdravniške pomoči, opravljali bodo triažne preglede ter predpisovali zdravila in pripomočke za navedena stanja.

Zdravstvena oskrba ne bo okrnjena za mladoletnike, osebe nad 65 letom starosti, nosečnice in porodnice, zagotovljeni bodo tudi vsi ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni.

Kot so še navedli, bodo vse nenujne primere prenaročili, opozarjajo pa, da bo pri obravnavah prihajalo do časovnih zamikov.

V celjskem zdravstvenem domu bodo za časa današnje opozorilne stavke zagotavljali nujne zdravstvene storitve v najmanj štirih ambulantah družinske medicine za paciente nad 65 letom starosti ter za vse z akutnimi bolezenskimi stanji, ki jih ne bo mogoče prenaročiti. Tako, kot v bolnišnici, oskrba onkoloških bolnikov, mladoletnikov, starostnikov, nosečnic in porodnic ne bo okrnjen, prav tako bodo normalno delovale specialistične in mladinske zobozdravstvene ambulante.