Po upokojitvi priljubljenega zdravnika v Poljčanah že novi zdravnici

Aktualno  Bistriško

Z 31. decembrom se je upokojil zdravnik Marjan Colarić, ki je svoje delo in poslanstvo dolga leta opravljal v Poljčanah. Županja dr. Petra Vrhovnik mu je ob upokojitvi  podelila spominsko plaketo za dolgoletno prizadevno delo na področju splošne medicine v občini. Prav tako so se zdravniku zahvalili tudi v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, kjer je deloval več kot tri desetletja.

Ob upokojitvi je priljubljenemu zdravniku županja Občine Poljčane, dr. Petra Vrhovnik, podelila spominsko plaketo. Foto: Občina Poljčane

V ambulanti splošne medicine v Poljčanah in tudi v ambulanti Doma dr. Potrča pa že delujeta novi zdravnici Vesna Limbek ter Anja Prah, obe specialistki družinske medicine.

Vesna Limbek prihaja iz Šmarja pri Jelšah in je nazadnje delala v ambulanti družinske medicine v Rogaški Slatini. Anja Prah pa je iz Kostrivnice pri Rogaški Slatini, vendar že skoraj desetletje živi v Slovenski Bistrici, nazadnje je delala na zdravstveni postaji Rogaška Slatina ter kot medicinska svetovalka na Mediately. (B. Petelinšek)