DomaŠentjurskoŠENTJUR Občina se je dodatno zadolžila

ŠENTJUR Občina se je dodatno zadolžila

Šentjurska občina se je po predhodnem soglasju finančnega finistrstva dodatno zadolžila za 2,5 milijonov evrov.

Na podlagi lanskega razpisa je pogodbo sklenila s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom in banko Unicredit, ki sta ponudila najnižji elektivni obrestni meri z enoletnim moratorijem na odplačevanje. Kolikšni sta obrestni meri, ne razkrivajo.

Dolgoročni posojili bodo Šentjurčani v prvi vrsti porabili za financiranje dograditve in preureditve vrtca na Planini (1,35 milijonov evrov, na sliki) ter financiranje nekaterih manjših naložb (1,15 milijonov evrov). Odplačali ju bodo v desetih oziroma dvajsetih letih.

Trenutni dolg na prebivalca v Šentjurju znaša 354 evrov.

Must Read