Pravila nagradne igre: Skriti muzikant

TRAJANJE IGRE
Igra traja od srede, 20. 1. 2021 do vključno 28. 4. 2021 oziroma do porabe nagradnega sklada.

KAKŠNE so nagrade?
Nagradni sklad obsega 30 posamičnih nagrad.
Posamična nagrada je zaboj najkakovostnejših drv za kamin.
Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo, vrednost posamične nagrade je 17 evrov.

KAKO SODELOVATI ?
Poslušalci se nominirajo na spletni strani Radia Rogla. Za nominacijo morajo pravilno odgovoriti na vprašanje pokrovitelja. Med tistimi, ki bodo uspeli z nominacijo vsako sredo izžrebamo poslušalca, ki bosta lahko sodelovala.
Poslušalec bo v pogovoru z voditeljem sodeloval v kvizu. Poslušalec se lahko prijavi večkrat in tudi večkrat sodeluje v kvizu.
Poslušalec bo imel tri možnosti, da odkrije skritega muzikanta, pri čemer mu bosta voditelja pomagal z namigi. Če po treh namigih ne odkrije skritega muzikanta, se poslušalec brez nagrade.
Nagrajenci bodo za prevzem nagrade prejeli dopis. Prevzem nagrad bo v Slovenskih Konjicah.

POGOJI SODELOVANJA
1. Ko poslušalec odda prijavo, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v tej nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporablja za potrebe promocije te igre in drugih iger na Radiu Rogla in za promocijo dogodkov v Noordung centru.
2. Nagrajenec mora biti star najmanj 15 let.
3. Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za denar.
4. Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo.
5. O prevzemu nagrad bo organizator nagrajence pisno obvestil.
6. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.

RAZNO
1. Organizator igre je Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice).
2. V igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo in izpolnjujejo pogoje, podane v teh pravilih in Splošnih pravilih Radia Rogla o nagradnih igrah.
3. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Peter Klima (Novice, d. o. o.), Goran Obradović (Radio Rogla).
4. V času trajanja nagradne igre so pravila kadarkoli na vpogled uporabnikom na spletni strani www.radiorogla.si. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).
5. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.

Slovenske Konjice, 19.1.2021

Leave a reply