Vpogled v zreški proračun možen tudi preko prikazovalnika Odprti računi

Aktualno  Konjiško


Zreški občinski proračun je vedno javno dostopen na spletni strani Občine. Zdaj pa so občanom omogočili še nov način poljudnega pregleda tega dokumenta. Kako to deluje v praksi?
V posebnem grafičnem prikazovalniku lahko občani z nekaj kliki pregledajo prihodke in odhodke, ki jih Občina Zreče načrtuje v določenem finančnem letu ter tudi realizacijo le-teh za vsako proračunsko postavko posebej. S kliki se je možno tudi premikati od splošnih programskih postavk do projektov in celo do razreza stroškov v posamičnem projektu.
Za novost so se na Občini odločili, ker vsi občani niso vešči branja sicer v nekaterih delih zapletenega dokumenta. Z lažje razumljivimi grafi pa verjamejo, da bodo proračun še bolj približali širšemu krogu ljudi. (Jure Mernik)